Zalety konta wirtualnego

zalety_konta_wirtualnego

Korzystanie z konta wirtualnego ma wiele zalet. Główną z nich jest to, że każdy klient wpłaca pieniądze na specjalnie utworzone dla niego konto, dzięki czemu zawsze wiadomo do kogo przypisać wpłatę. W znaczny sposób usprawnia to i automatyzuje księgowanie wpłat od kontrahentów.

W przypadku, gdy jakaś firma posiada dużą liczbę klientów i oferuje usługi masowe, na przykład sprzedaje energię, czy usługi internetowe, to niezwykle trudna i czasochłonna byłaby weryfikacja wszystkich płatności realizowanych na dane konto bankowe. Dlatego też do głównego rachunku bankowego generowane są rachunki wirtualne. Każdy klient firmy otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który zobowiązany jest kierować swoje zobowiązania.

Zaletą kont wirtualnych jest także zmniejszenie kosztów pracy związanej z przetwarzaniem danych dzięki automatyzacji prac księgowych. Szybko i sprawnie można zaksięgować hurtową ilość przelewów. Ponadto, niezależnie od tego, czy klient wprowadzi prawidłowy, czy nieprawidłowy tytuł przelewu, to wpłata i tak trafi tam, gdzie powinna oraz wiadomo będzie, kto ją zlecił. Zminimalizowane zostaje więc ryzyko powstawania błędów związanych z identyfikacją nowych płatności.

Dzięki kontom wirtualnym firmy i instytucje mają łatwy, elektroniczny dostęp do historii transakcji danego płatnika, dzięki czemu może zostać ograniczona dokumentacja papierowa. Jest to naprawdę bardzo dobre i wygodne rozwiązanie dające wiele korzyści.

Podsumowując:

  • obniżenie kosztów obsługi należności poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z weryfikacją i przetwarzaniem nowych płatności
  • zautomatyzowanie procesu księgowania
  • zminimalizowanie ryzyka powstawania błędów związanych z identyfikacją płatności
  • łatwy dostęp do elektronicznego zestawienia transakcji
  • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji płatności
  • z uwagi na to, iż każdy klient ma „własny” rachunek wirtualny, od razu wiadomo do kogo przypisać wpłatę