Zalety konta wirtualnego

Korzystanie z konta wirtualnego ma wiele zalet. Główną z nich jest to, że każdy klient wpłaca pieniądze na specjalnie utworzone dla niego konto, dzięki czemu zawsze wiadomo do kogo przypisać wpłatę. W znaczny sposób usprawnia to i automatyzuje księgowanie wpłat więcej …

Kto najczęściej korzysta z konta wirtualnego?

Najczęściej z konta wirtualnego korzystają firmy i instytucje posiadające masowych odbiorców produktów i usług, podmioty posiadające wielu płatników, dużą liczbę wpłat gotówkowych oraz dużą liczbę jednostek terenowych. Mogą to być na przykład: dostawcy prądu, zakłady energetyczne spółdzielnie mieszkaniowe operatorzy telekomunikacyjni więcej …

Co to jest KONTO WIRTUALNE?

Konto wirtualne jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, firm oraz instytucji, które są odbiorcami dużej ilości wpłat i przelewów. Posiadając takie konto można w prosty sposób zarządzać płatnościami poprzez automatyczną identyfikację wpłacających. Każdemu płatnikowi przydzielany jest oddzielny numer rachunku, więcej …