Co to jest KONTO WIRTUALNE?

co to jest konto wirtualne

Konto wirtualne jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, firm oraz instytucji, które są odbiorcami dużej ilości wpłat i przelewów. Posiadając takie konto można w prosty sposób zarządzać płatnościami poprzez automatyczną identyfikację wpłacających. Każdemu płatnikowi przydzielany jest oddzielny numer rachunku, dzięki czemu od razu wiadomo komu należy przypisać daną wpłatę.

Poprzez identyfikację masowych płatności, firmy lub inne instytucje mają możliwość sprawnego księgowania wpłat od kontrahentów. Najczęściej stosowane jest to w przypadku wszelkiego rodzaju wpłat związanych z abonamentem, czynszem, albo usługami dostarczanymi systematycznie. Rachunki wirtualne tworzone są do głównego rachunku bankowego, na który trafiają wpłaty z poszczególnych rachunków utworzonych dla każdego klienta indywidualnie.

Usługa konta wirtualnego opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników, czy klientów firmy. Dla każdego z nich zostaje przyporządkowany indywidualny rachunek wirtualny w 26-cyfrowym formacie NRB z umieszczonym w nim identyfikatorem płatnika. Operacje wpłat identyfikowane są przez rachunki wirtualne powiązane ze wskazanym rachunkiem do płatności masowych. Dzięki czemu zniwelowane zostaje ryzyko pomyłki przy identyfikacji kto dokonał wpłaty.